de BMCN

bmcn Club info

Nederland

Welkom ! 

Waar bent u naar op zoek ?

 

 

 

Convocatie ALV 2020

Het bestuur van de BMCN nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van 2020
Locatie : Eemnesserweg 17, 3743 AD Baarn
Datum: 26 juli 2020 Aanvang: 11.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Vacatures en of wisselingen en of voordrachten in het Bestuur
5. Boekhouding : jaar verslag , benoeming kascommissie ,
6. begroting 2020/2021
7. Activiteiten restant 2020
8. Rondvraag
9. Sluiting