de BMCN

Kampioens Club Match 2020

Nederland

Keurmeester wissel

Beste deelnemers ,

 

Hierbij laten wij u het volgende weten.

 

De uitgenodigde keurmeester de heer Grant Slater (UK) is door aanpassingen middels het Covid-19 viris niet instaat af te reizen om aanwezig te kunnen zijn op de BMCN Kampioensclubmatch 20-09-2020. Daar dit pure onmacht is respecteren wij van de BMCN deze keuze.

 

Als vervanger voor de heer Grant Slater  (UK) hebben wij voor u deelnemers in deze moeilijke tijd toch een andere keurmeester kunnen vragen die wel af kan reizen en deze taak graag over neemt.

 

Op 20-09-20 zal de heer Alessandro Zeppi (IT) de BMCN KAMIOENSCLUBMATCH keuren.

 

Wij vragen u hiervoor uw begrip en er een geslaagde dag van te maken.

 

Met vriendelijke groet,

 Bullmastiff Club Nederland

Judge replacement

Dear participants,
we hereby inform you of the following.
The invited judge Mr. Grant Slater (UK) is not able to travel to be present at the BMCN Championship Clubmatch on

September 20, 2020 due to adjustments by means of the COVID-19 Virus.
As this is pure impotence, we at the BMCN respect this choice.
As a replacement for Mr. Grant Slater (UK), we have for you participants in these difficult times a different judge who is allowed to travel and is happy to take over this task.
On

September 20, 2020, Mr. Alessandro Zeppi (IT) will judge the BMCN Championship Club Match.
We ask you here for your understanding and to make it a successful day

[wpforms id=”5367″ title=”false” description=”false”]

Voorwaarden

Door in te schrijven aanvaart de exposant de rechtsmacht van de Raad van Beheer en verklaart bekend te zijn met het gestelde in het KR. De exposant/eigenaar kan zich nimmer op onbekendheid hiermee beroepen.

• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.

• De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of titer bepaling met einddatum welke door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort moet zijn opgenomen. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald. •

 

Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. •

Door in te schrijven verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.De bijzondere voorwaarden (tentoonstellingsregels), de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te schrijven verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren en kunt u zich nimmer op onbekendheid met de regels beroepen.

Welkom ! 

Waar bent u naar op zoek ?

De BMCN heeft voor u. 

Aangesloten bij de Raad van Beheer.

Ingeschrijving KvK onder  nummer 11051645

 

BMCN is gevestigd  6216 ST , 14 te Maastricht